יורה בקשת

יורה בקשת

רישום עפרון על נייר, 40/30 ס"מ, 2018

ללא שם

ללא שם

רישום עפרון על נייר, 40/30 ס"מ, 2018

יורה בקשת

יורה בקשת

רישום עפרון על נייר, 43.2/35.6 ס"מ, 2018

יורה בקשת

יורה בקשת

רישום עפרונות צבעוניים על נייר, 40/30 ס"מ, 2018

התמקדות

התמקדות

רישום גרפיט על נייר, 70/50 ס"מ, 2018

ללא שם

ללא שם

רישום עפרון על נייר, 43.2/35.6 ס"מ, 2018

יורה בקשת

יורה בקשת

רישום עפרון על נייר, 40/30 ס"מ, 2018

התמקדות

התמקדות

רישום עפרון על נייר, 40/30 ס"מ, 2018

התמקדות

התמקדות

רישום עפרון על נייר, 40/30 ס"מ, 2018

מתח

מתח

רישום פחם על נייר, 43.2/35.6 ס"מ, 2018

מתח

מתח

רישום פחם על נייר, 43.2/35.6 ס"מ, 2018

מתח

מתח

רישום פחם על נייר, 43.2/35.6 ס"מ, 2018

מתח

מתח

רישום פחם על נייר, 43.2/35.6 ס"מ, 2018

יורה בקשת

יורה בקשת

שמן על בד, 50/50 ס"מ, 2019

???

???

יורה בקשת

יורה בקשת

שמן על בד, 50/40 ס"מ, 2019

יורה בקשת

יורה בקשת

שמן על בד, 90/80 ס"מ, 2019

רוכבת על סוס

רוכבת על סוס

שמן על בד, 50/40 ס"מ, 2020

רוכבת על סוס

רוכבת על סוס

שמן על בד, 100/40 ס"מ, 2020

??

??

??

??

??

??

???

???

???

???

??

??

???

???

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

כנפיים

כנפיים

שמן וצבע תעשייתי על בד, 120/100 ס״מ, 2015

דיוקן

דיוקן

שמן וצבע תעשייתי על בד, 120/90 ס״מ, 2015

דיוקן

דיוקן

שמן וצבע תעשייתי על בד, 110 /90 ס״מ, 2015

דיוקן

דיוקן

שמן וצבע תעשייתי על בד, 120/90 ס״מ, 2015

סיטה

סיטה

שמן על בד,60/50 ס״מ, 2012

זיוה

זיוה

שמן על בד, 60 /50 ס״מ, 2012

הגר

הגר

שמן על בד, 90 /70 ס״מ, 2014

דיוקן עצמי עם גלימה

דיוקן עצמי עם גלימה

שמן על בד, 90 /70 ס״מ, 2012

פרחי לילה

פרחי לילה

שמן על בד, 30/25 ס״מ, 2010

פרחי לילה

פרחי לילה

שמן על בד, 30/40 ס״מ, 2010

ליקוי

ליקוי

שמן על בד, 70 /60 ס״מ, 2012

ללא כותרת

ללא כותרת

רישום עפרון על נייר עבודת יד, 26/ 17.5 ס״מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

רישום, עפרון על נייר עבודת יד, 26 /17.5 ס״מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על סדין, 180/133 ס״מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על סדין, 74/54 ס״מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על מפת שולחן עגולה, קוטר 90 ס"מ, 2009

עש-שור

עש-שור

שמן וספריי על מפת שולחן עגולה, קוטר 90 ס"מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על מפת שולחן, 140 X 100, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על סדין, 180/133 ס״מ, 2009