כנפיים

כנפיים

שמן וצבע תעשייתי על בד, 120/100 ס״מ, 2015

דיוקן

דיוקן

שמן וצבע תעשייתי על בד, 120/90 ס״מ, 2015

דיוקן

דיוקן

שמן וצבע תעשייתי על בד, 110 /90 ס״מ, 2015

דיוקן

דיוקן

שמן וצבע תעשייתי על בד, 120/90 ס״מ, 2015

סיטה

סיטה

שמן על בד,60/50 ס״מ, 2012

זיוה

זיוה

שמן על בד, 60 /50 ס״מ, 2012

הגר

הגר

שמן על בד, 90 /70 ס״מ, 2014

דיוקן עצמי עם גלימה

דיוקן עצמי עם גלימה

שמן על בד, 90 /70 ס״מ, 2012

פרחי לילה

פרחי לילה

שמן על בד, 30/25 ס״מ, 2010

פרחי לילה

פרחי לילה

שמן על בד, 30/40 ס״מ, 2010

ליקוי

ליקוי

שמן על בד, 70 /60 ס״מ, 2012

ללא כותרת

ללא כותרת

רישום עפרון על נייר עבודת יד, 26/ 17.5 ס״מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

רישום, עפרון על נייר עבודת יד, 26 /17.5 ס״מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על סדין, 180/133 ס״מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על סדין, 74/54 ס״מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על מפת שולחן עגולה, קוטר 90 ס"מ, 2009

עש-שור

עש-שור

שמן וספריי על מפת שולחן עגולה, קוטר 90 ס"מ, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על מפת שולחן, 140 X 100, 2009

ללא כותרת

ללא כותרת

שמן וספריי על סדין, 180/133 ס״מ, 2009